VOLBY 2020

Senát pro mě není jen politika, ale

POMOC LIDEM
A SLUŽBA REGIONU

Zdeňka Hamousová

obhajující senátorka za Lounsko, Žatecko a Rakovnicko
v senátních volbách konaných 2. a 3. října 2020
K VOLBÁM CHODÍ JEN NĚKTEŘÍ, ALE SVOJÍ VOLBOU OBLIVŇUJÍ NAŠI BUDOUCNOST PRO VŠECHNY
Image
Image

Mgr. Zdeňka Hamousová

Narodila jsem se v roce 1961 v Příbrami, absolvovala jsem Střední ekonomickou školu v Žatci a pak vystudovala obor speciální pedagogika na Karlově univerzitě v Praze. Vychovali jsme s manželem dva syny, starší je lékařem a mladší lesním inženýrem. Díky nim jsem pyšnou babičkou dvou holčiček a jednoho „mladého“ muže. Celá rodina se aktivně věnuje sportu. Žijeme v hezké soudržnosti a lásce, to bych moc přála každému. Jako vdova dávám svůj čas práci a lidem v regionu, samozřejmě také rodině, když nějaký zbyde, tak i přátelům.
Image

Proč vlastně kandiduji?

Přináším do senátního prostředí praktický pohled starostky města a epolitickou věcnost, praktičnost, ale také svoji odbornost z celoživotní práce ve školství. 
Mám zájem o další vyvážený rozvoj regionů Lounsko, Žatecko a Rakovnicko s výhledem
pro uplatnění našich dětí.
Prostřednictvím Senátu propojuji region s jednotlivými ministerstvy. 
Dlouhodobě podporuji naší společnou regionální komoditu - chmel a práci lidí v chmelařství a zemědělství.

K čemu je Senát

Senát je ústavní a legislativní pojistka a jeden z nástrojů demokratizace a decentralizace politiky cestou zapojení (mimo jiné) nepolitiků do legislativního řízení země. Do Senátu jsou zvoleni zástupci lidí ze všech regionů celé České republiky.

Důkazem propojení Senátu s regiony, jsou návrhy, které jsem podala:

  • Například návrh znovuzavedení možnosti zákazu pobytu (což však nakonec o pár hlasů neprošlo);
  • byla jsem nedávnotaké jedním z iniciátorů návrhu poskytnout městům a obcím kompenzaci za výpadek příjmů v důsledku koronavirové pandemie;
  • jako senátorka jsem využila svého práva podat ústavní stížnost, kdy následně Ústavní soud rozhodl v náš prospěch při úhradách zdravotnických prostředků.

Neumím dávat přehnané sliby ... ale budu dále "tlačit"

Dostavbu D6 a D7

Pravidelná komunikace starostů na trase s ŘSD a minesterstvem má jasný časový harmonogram až do cíle

Zachování dostupnosti zdravotní a sociální péče

Osobní zapojení pro zachování aktní lůžkové péče Nemocnice Žatec a podpora rozvoje nemocnice Řakovník, včetně ordinací lékařů specialistů

Přírodě blízká opatření

Téma "voda a sucho" není jenom o udržení vody v krajině, ale o přístupu osobně nás všech, a zejména také v zemědělství, ve stavebnictví, v životním prostředí

Dotační politika

Využití dotací pro běžný život - "tlačím" praktické oblasti podpory celých 6 let mého působení v Senátu

Školství a uplatnění na trhu práce

Školy využijí zkvalitnění předprofesní přípravy propojením s investory s vyspělími technologiemi

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET

Unie pro sport a zdraví
číslo účtu
000000-6065262359/0800

volte Unii pro sport a zdraví
odpovědný a lidský přístup

volte lidi, které znáte a kterým můžete důvěřovat