Aktuálně

Unie pro sport a zdraví v Liberci bude ve volbách opět kandidovat.
Zastřeší iniciativu:

Sportovci za zdravý Liberec
www.sportovcizazdravyliberec.cz

22.7.2018
UNIE pro SPORT a ZDRAVÍ - Kdo jsme
>> Spojuje nás touha po aktivním životě ve městě přátelském pro lidi, které nabízí vše potřebné pro kvalitní a smysluplné trávení volného času. Proto již před 12 lety z iniciativy představitelů sportovních organizací, ke kterým se přidali další lidé, především z oblasti zdravotnictví, vznikla Unie pro sport a zdraví.

Co chceme
>> Chceme zdravé město pro zdravé občany. Chceme město přívětivé pro život.

A co to je? Především místo, kde na prvním místě jsou jeho občané, lidé, turisté, děti, služby, možnosti a příležitosti, nikoliv výstavba, auta, politické boje…

Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu Liberce v souladu se zájmy občanů.

Chceme řešit konkrétní problémy. Bez zatížení politickým hašteřením.

Své zkušenosti chceme uplatnit ve prospěch našich občanů v rámci práce městského zastupitelstva a městské rady.

odrážkaDESET PRIORIT Z VOLEBNÍHO PROGRAMU USZ

odrážkavolte lidi, které znáte a kterým můžete důvěřovat
odrážkavolte Unii pro sport a zdraví - odpovědný a lidský přístup
>> Naše krédo: Profesionalita, rozumnost, skromnost, a lidský přístup.
Maskot