Senát pro mě není jen politika, ale pomoc lidem a služba regionu

Senát pro mě není jen politika, ale pomoc lidem a služba regionu

Mgr. Zdeňka Hamousová

Narodila jsem se v roce 1961 v Příbrami, absolvovala jsem Střední ekonomickou školu v Žatci a pak vystudovala obor speciální pedagogika na Karlově univerzitě v Praze.
Vychovali jsme s manželem dva syny, starší je lékařem a mladší lesním inženýrem.
Díky nim jsem pyšnou babičkou dvou holčiček a jednoho „mladého” muže.

Celá rodina se aktivně věnuje sportu. Žijeme v hezké soudržnosti a lásce, to bych moc přála každému.
Jako vdova dávám svůj čas práci a lidem v regionu, samozřejmě také rodině, když nějaký zbyde, tak i přátelům.

Proč vlastně kandiduji?

Přináším do senátního prostředí praktický pohled starostky města a nepolitickou věcnost, praktičnost, ale také svoji odbornost z celoživotní práce ve školství. Mám zájem o další vyvážený rozvoj regionů Lounsko, Žatecko a Rakovnicko s výhledem pro uplatnění našich dětí.
Prostřednictvím Senátu propojuji region s jednotlivými ministerstvy.
Dlouhodobě podporuji naší společnou regionální komoditu - chmel a práci lidí v chmelařství a zemědělství.

Vytisknout