UNIE pro SPORT a ZDRAVÍ - Hlavní zásady
>> Jsme hnutím lidí, kteří chtějí něco udělat pro zdraví svých spoluobčanů a jejich všestranný rozvoj. Zdraví a štěstí člověka stojí pro nás na nejvyšší příčce základních lidských hodnot. Máme smysl pro odpovědnost, realitu, organizační schopnosti a nejsme zatíženi politickým hašteřením. Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu měst a obcí v souladu se zájmy občanů.
>> Naše hlavní zásady jsou:
odrážkazdraví a spokojení lidé, zdravé a sebevědomé děti
odrážkazdravé životní prostředí a dodržování ekologických pravidel
odrážkakonec prosazování skupinových zájmů na úkor občanů
odrážkauvážlivé hospodaření s finančními prostředky města
odrážkaaktivní sportovní a kulturní vyžití podporující všestranný rozvoj osobnosti jako prevence kriminality, drog a civilizačních chorob
>> Naše krédo: Profesionalita, rozumnost, skromnost, a lidský přístup.
Maskot