Volby do zastupitelstva Libereckého kraje 12. – 13. 10. 2012
Vážení sportovci, trenéři, cvičitelé, funkcionáři.
>> Pomalu končí čas prázdnin a dovolených, pomalu se rozjíždí nové soutěžní ročníky.
Letos v tomto čase navíc startuje i volební kampaň k volbám do zastupitelstva Libereckého kraje, které proběhnou ve dnech 12. – 13. října 2012.
Sportovci a Unie pro sport a zdraví (USZ) se letos rozhodli, že do voleb nepůjdou samostatně, ale využijí nabídku Starostů pro Liberecký kraj (SLK) ke vzájemné spolupráci.
Po dohodě jsme nevytvořili klasickou koalici, ale jsme aktivními podporovateli této kandidátky, na níž má sport svých pět zástupců.
Při losování dostalo hnutí Starostové pro Liberecký kraj číslo 23 a pod tímto číslem bude kandidátka SLK s podporou sportovců a USZ distribuována voličům pro volby.
První billboardy jste měli možnost již vidět, zbývají část se v současné době instaluje. Současně se dokončuje tisk plakátů a letáků – byli bychom velice rádi, kdybychom je mohli umístit na našich sportovištích, ve vývěsních skříňkách, na nástěnkách apod. a tím podpořili volbu této kandidátky a našich zástupců.
Volby a úspěšné volby nejsou osobní ambicí našich zástupců, ale je to boj o lepší vnímání a financování sportu v Libereckém kraji v období let 2012 – 2016. Jde o náš sport a peníze na něj!
>> V případě volebního úspěchu, a na základě podepsané smlouvy se SLK, bychom chtěli prosadil zpracování koncepčního materiálu „Podpora sportu v Libereckém kraji“, který bude řešit další rozvoj, podporu a financování sportu vč. související problematiky. Materiál by měl obsahovat:

I. fakticky:
 1. podporu subjektů zajišťujících pravidelnou sportovní činnost s důrazem na děti a mládež, na handicapované sportovce
 2. podporu údržby a provozu stávajících sportovišť vč. investic za předpokladů spoluúčasti vlastníků zařízení a obcí
 3. pomoc při úhradě nájemného sportovišť pro činnost TJ/SK nevlastnící sportoviště
 4. podporu sportovním akcím:
  • místního a regionálního významu
  • nadregionálního významu, které zviditelňují kraj a podporují rozvoj cestovního ruchu(za předpokladu jasného a průhledného financování)
 5. podpora nadregionálních sportovních areálů (př. Jizerská magistrála apod.)
II. personálně:
 1. úzká spolupráce s KO ČSTV LK, okresními organizacemi ČSTV a jinými střešními subjekty sportu v LK
 2. podpora(servis) pro tělovýchovné subjekty v otázkách žádostí o prostředky z evropských fondů
III. finančně:
 1. zajistit pro sport min. 3% z příjmů ze sdílených daní – tj. cca 60 mil. Kč/rok s tím, že rozdělování bude mít jasná pravidla
>> Volební úspěch chceme podpořit i neformální agitací na řadě sportovních akcí – pokud by ve vašem městě či obci taková byla a bylo by možné ji využít, prosíme o kontakt.
Jednu takovou významnou akci připravujeme v Liberci, ve spolupráci s Krajskou organizací ČSTV LK a klubem Sportaerobic Liberec, který pořádá světový pohár v aerobicu.
V pondělí 8. října 2012 od 15. – 17.30 hodin připravujeme na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci před radnicí sportovní show spojenou s náborem sportovců a předvolebním mítinkem zástupců SLK a našich kandidátů.
Pokud byste měli zájem se akce aktivně zúčastnit ať již ve formě vlastního vystoupení či náborem, kontaktujte Ing. Boháče do 21. září.
Předem Vám všem děkujeme za aktivní podporu našich společných sportovních zájmů ve volbách do krajského zastupitelstva LK v r. 2012 – za podporu společné kandidátky starostů, sportovců a USZ – kandidátky s volebním číslem 23.
Chcete-li ještě více naše kandidáty podpořit – dejte jim preferenční hlas v podobě zakroužkování.

Unie pro sport a zdraví
Maskot