flash
Mgr. Jana Tomešová
>> fotografie Snažím se jako ředitelka školy a jako člověk se sportovním duchem nabízet žákům co největší možné množství různých pohybových aktivit. Po celý rok provozujeme rozmanité sportovní kroužky a připravujeme zajímavé sportovní závody. Potvrzením správnosti pro mě i mé kolegy je velký a opakovaný zájem dětí i jejich rodičů. Ač bývá dost vyčerpávající každou akci zorganizovat, těší nás to a nutí plánovat další sportovní soutěže. Základní škola v Janově nad Nisou, kterou řídím, je zaměřená na lyžařské sporty a horskou cyklistiku. Díky okolním Jizerským horám k tomu máme přímo ideální přírodní podmínky.
>> fotografie Vystudovala jsem pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor učitelství prvního stupně a tělesné výchovy. Od roku 1986 pracuji jako učitelka v ZŠ Janov nad Nisou a už sedm let jsem ředitelkou této školy. Snažím se, aby děti v naší škole sportovaly a smysluplně využívaly svůj volný čas. Než jsem se stala ředitelkou, vedla jsem deset let oddíly sjezdového lyžování a horských kol. Teď už mi na to nezbývá čas. Řídím Školní sportovní klub při ZŠ Janov nad Nisou, má tři oddíly – sjezdové lyžování a horská kola, běžecké lyžování a florbal. Vedoucími jsou vyškolení sportovci, buď rodiče, anebo učitelé. O prázdninách pořádáme pro školní děti ozdravný pobyt u moře. Během školního roku organizujeme různé sportovní akce pro děti, a to nejen pro naši školu, ale i okresního a krajského formátu: závody horských kol, závody na běžkách a sjezdovkách, přespolní běhy.
>> „Vychovávejme aktivní mládež”

fotografie Mám dvě dospělé dcery (25 a 22 let ). Taky je jsem už odmala vedla ke sportu. Chodily k nám a sportovaly v oddílech fungujících při škole. Mladší dcera u toho zůstala, šla na sportovní gymnázium a nyní je reprezentantkou ČR v biatlonu.

Nejsem politik, ale zajímá mě práce s dětmi. Základ sportu by měly děti získat už v základní škole. Děti z naší školy si nesou v sobě chuť sportovat dál, okusí, co je soutěžit, zúčastnit se a případně vyhrát. Mají zkrátka návyk ze školy a pokračují v tom dál, třeba na sportovním gymnáziu, anebo přestupují do dorosteneckých a pak juniorských oddílů. Někteří rodiče posílají své děti do naší školy právě proto, že nabízíme sportovní kroužky – například oddíl horských kol nemá žádná jiná škola v Jablonci. Přesto, že janovská škola není školou sportovní, vedeme děti ke sportování a zdravému životnímu stylu, včetně ekologické výchovy a vztahu k přírodě. Sportovní aktivity ve volném čase jsou prevencí proti drogám a jiným závislostem.
>> Moje cíle ve volebním období 2008-2012 v krajských volbách:

odrážkavedení dětí a mládeže k aktivnímu využití volného času
odrážkapřerozdělení peněz na sport pro aktivní život každého jedince
odrážkavýchova dětí a mládeže k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí
Maskot