flash
Volební program
>> Váš hlas pro Unii pro sport a zdraví reprezentuje:
odrážkaZdravý životní styl dostupný pro všechny
odrážkaPodmínky pro aktivní využití volného času
odrážkaRozvoj a rekonstrukci místních sportovišť
odrážkaFinanční prostředky na podporu místních sportovních organizací
odrážkaZdravý a harmonický rozvoj Vaší rodiny

Představení Unie pro sport a zdraví
Volební číslo 57
>> Liberec, 1. října – S blížícími se volbami přichází otázka, komu poskytnout svůj hlas a tím projevit svou důvěru. Zvážit všechny aspekty není jednoduché a možností je řada. Představujeme Unii pro sport a zdraví, alternativu současných politických stran.
>> Na české politické scéně neexistuje jiné podobné uskupení zajímající se prioritě o zdraví člověka a o vytvoření podmínek podporujících zdravý životní styl. USZ klade důraz na zodpovědný přístup k životnímu prostředí, krajině a rozvoji míst, která se mohou stát místem aktivního odpočinku.
>> Unie pro sport a zdraví je seskupení lidí, kteří si uvědomují, že oblasti sportu a zdravého životního stylu není věnována dostatečná pozornost. Ve svém volebním programu se zaměřují na podporu mládeže, jenž je v období dospívání nejrizikovější skupinou, rozvoj sportovišť a jejich následné rekonstrukce, ochranu zeleně, přírody, podporu rodiny. Jejím posláním je zpřístupnit aktivní způsob života a vytvořit tak podmínky každému, kdo přistupuje zodpovědně ke svému zdraví a životnímu prostředí.

Kandidáti a jejich představení.
>> Bc. Zuzana Kocumová

fotografie Narodila se v Liberci, kde také vystudovala sportovní management na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Od sedmnácti let byla členkou reprezentačního družstva žen v běžeckém lyžování, závodila za Duklu Liberec. Právě v běžeckém lyžování v roce 1999 získala Zuzana Kocumová titul Juniorské mistryně světa. Dále reprezentovala ČR na Olympiádě v Naganu 1998 a na několika mistrovstvích světa, získala bronz v juniorské kategorii na MS v běhu do vrchu, zlato a stříbro na MS v kvadriatlonu. V současné době učí angličtinu na Střední odborné škola a gymnáziu v Liberci a je zároveň odbornou spolu-komentátorkou pro Českou televizi při přenosech z běžeckých závodů.

Zuzana Kocumová se snaží poukázat na možnosti aktivnějšího využití volného času. Za své priority považuje ochranu přírodního bohatství, podporu ekologických projektů a snížení městského automobilismu.
Cíle pro volební období 2008–2011:
odrážkaZdravé životní prostředí Libereckého kraje
     • Péče o zeleň ve městech i v okolí
     • Podpora ekologické alternativy dopravy – více cyklostezek i ve městech
     • Alternativní zdroje energie
odrážkaVyužití potenciálu našeho kraje pro aktivního trávení volného času
odrážkaVytvářet prostory a podmínky pro sportování pro všechny
odrážkaProjekty podporující zdravý životní styl
>> RNDr. Otto Jarolímek , CSc.

fotografie Narodil se v Turnově, Gymnázium vystudoval v nedalekých Semilech. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, obor biofyzika a chemická fyzika. Pracoval ve výzkumu a vývoji ve firmě Monokrystaly Turnov a jejích následnických organizacích (Preciosa a.s. Jablonec n. N., Preciosa Crytur s.r.o. Turnov). V současnosti Otto Jarolímek působí na katedře fyziky Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci jako vědecko-pedagogický pracovník. Soukromě podniká a zabývá se technologickým a marketingovým poradenstvím. V roce 1990 se oženil a s manželkou Věrou má dva syny.

Různým druhům sportu se věnuje již od dětství. V době vysokoškolských studií u něj zvítězila kanoistika na divoké vodě, které se aktivně věnuje dosud. Sport je pro Ottu Jarolímka formou odpočinku, který prospívá jak jeho duši, tak i tělu.
Cíle pro volební období 2008–2011:
odrážkaDostatek financí na údržbu a opravy zařízení pro výkonnostní a rekreační sport, a to i na venkově
odrážkaEfektivnost a průhlednost při přerozdělování financí
odrážkaVšestranné vzdělávání mládeže na odpovídající úrovni
>> Mudr. Petr Matek

fotografie Pochází z Roudnice nad Labem. V roce 1985 absolvoval Fakultu dětského lékařství při Universitě Karlově v Praze. Pět let pracoval jako dětský lékař na dětském oddělení Nemocnice v Jablonci nad Nisou. Před patnácti lety založil Petr Matek nestátní zdravotnické zařízení – společnost Spirála, které poskytuje komplexní péči dětem s neurologickými, psychickými, psychiatrickými a logopedickými problémy a rehabilitaci. Její součástí byl šest let dětský integrační stacionář pro šestnáct handicapovaných dětí s kombinovanými vadami z Jablonce a okolí. Vedle střediska komplexní péče Spirála provozuje soukromou praxi. Specializuji se na dětskou neurologii a ordinuje v Jablonci nad Nisou, Turnově a Jilemnici. Petr Matek je ženatý a má tři syny.

Petr Matek je vášnivý basketbalista, který se věnuje tomuto sportu již dlouhé roky. Momentálně hraje za TJ Bižuterie Jablonec Jizerskou ligu a zároveň třetím rokem trénuje žákyně košíkovou. Petr Matek si z pozice lékaře denně potvrzuje, že pohyb a správná životospráva dokáží příznivě ovlivnit zdraví každého z nás, a to jak u mladé generace, tak i ve stáří.
Cíle pro volební období 2008–2011:
odrážkapomoc neziskovým organizacím pečujícím o děti, mládež a handicapované
odrážkapodpora všech typů zdravotních a sociálních zařízení pro seniory
odrážkavytváření podmínek pro aktivní život občanů:
     • sport pro všechny
     • rozvoj Jizerské magistrály
     • celoroční rekreační sportování
>> Mudr. Rudolf Daum

fotografie Narodil se v Praze, kde vystudoval lékařskou fakultu na Karlově universitě. Po promoci nastoupil na zubní oddělení v Novém Boru. Jak oboru, tak i kraji zůstal věrný. Během své praxe působil nejen v Novém Boru, tak i v Kamenickém Šenově, Cvikově a v České Lípě. Po změnách v systému zdravotnictví provozuje zubní péči. V posledních letech se Rudolf Daum snaží využít svých celoživotních zkušeností v zastupitelstvu města Nový Bor. Je ženatý, s manželkou mají čtyři potomky.

Jako celoživotní sportovec se i on snaží o zlepšení podmínek pro rekreační sport. Cílem Rudolfa Dauma je dostupnost sportovišť a tělocvičen nejen pro děti a mládež, ale i pro aktivní seniory, pro které je aktivní rehabilitace velice prospěšná. Jako jeden ze svých cílů si stanovil vybudování specializovaného zdravotnického zařízení, které by umožnilo důstojně dožít.
Cíle pro volební období 2008–2011:
odrážkaPodpora sportu a tělovýchovy
odrážkaDůraz na rovnoměrný rozvoj mládeže
odrážkaNový systém přerozdělování dotací pro sport
odrážkaVybudování důstojných zařízení pro seniory
>> Ing. Vladimír Boháč

fotografie Narodil se v Liberci, kde vystudoval v Liberci Střední průmyslovou školu strojní a Vysokou školu strojní a textilní, obor ekonomie. Vladimír Boháč pracoval v ekonomické sektoru, kde dosáhl pozice obchodně-ekonomického náměstka. Dále absolvoval postgraduální studium na Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na řízení a ekonomiku podniků. Momentálně je zaměstnán jako předseda Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o. s. Vladimír Boháč je ženatý a má dvě dospělé děti (31 a 29 let).

Sport je jeho zálibou od dětství. V současnosti se nejvíce věnuje stolnímu tenisu a dalším sportům - lyžování, cyklistika, vodáctví, vysokohorská turistika, tenis - které provozuje jako doplněk pohybu a také pro zábavu.
Cíle pro volební období 2008-2012:
odrážkarovnoměrný a vyvážený rozvoj celého kraje
odrážkadobré životní prostředí jako základ lidského zdraví
odrážkaširoká dostupnost sportu pro všechny
odrážkapeníze na činnost, údržbu a provoz tělovýchovných zařízení
odrážkabudování nových sportovišť nejen pro vlastní sportování, ale i pro rozvoj cestovního ruchu
>> Ing. Milan Hejduk

fotografie Narodil se v Turnově a ke svému rodnému městu a kraji má trvalou životní vazbu. Vystudoval Gymnázium v Turnově a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Milan Hejduk tři roky pracoval v řídících funkcích ČSAD Semily, poté si založil soukromou cestovní kancelář se zaměřením na ZOH v Lillehammeru. Od roku 1993 byl zástupcem starosty města Turnova; v letech 1998 - 2006 jeho starostou. Milan Hejduk je jedním ze zakladatelů Sdružení obcí Libereckého kraje a svého času působil jako jeho předseda. Je ženatý a má syna, na kterého je patřičně hrdý.

Jako představitel sokolského hnutí v Libereckém kraji je Milan Hejduk sportovcem, ale také posluchačem, který si je vědom potřeby financí v oblasti sportu a tělovýchovy. Nedostatky se dotýkají nejen sportovního vybavení, sociálního zázemí, ale i samotných budov, hal či venkovních hřišť.
Cíle pro volební období 2008-2012:
odrážkavíce peněz na provozní náklady sportovišť a opravy současného majetku
odrážkabudování cyklostezek, stezek pro in-line brusle i pro maminky s kočárky
odrážkavytvoření oddychových koutků pro rodiny s dětmi
odrážkavětší a cílená podpora rodin s malými dětmi
odrážkatrvalá podpora kvalitní úpravy lyžařských běžeckých tras v celém kraji.
>> Mgr. Jana Tomešová

fotografie Vystudovala pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor učitelství prvního stupně a tělesné výchovy. Od roku 1986 pracuje jako učitelka v ZŠ Janov nad Nisou, kde již sedm let působí ve funkci ředitelky této školy. Jana Tomešová založila a řídí Školní sportovní klub při ZŠ Janov nad Nisou, který má tři oddíly – sjezdové a běžecké lyžování, horská kola a florbal. Je matkou dvou dospělých dcer.

Janu Tomešovou, jak sama říká, zajímá hlavně práce s dětmi. Díky dlouhodobým zkušenostem v oboru vzdělávání mládeže je její dosavadní práce v oblasti tělovýchovy velkým přínosem. V roli ředitelky školy zrealizovala sportovní kroužky, závody, ozdravné pobyty a semináře. Jana Tomešová si jako pedagog uvědomuje jaké hrozby ohrožují dnešní mládež. Tyto své zkušenosti by ráda zúročila jako kandidát UZS, který by mládeži a školákům nabídl aktivní využití volného času v rámci sportovišť či kroužků.
Cíle pro volební období 2008–2011:
odrážkaVedení dětí a mládeže k aktivnímu využití volného času
odrážkaPřerozdělení peněz na sport pro aktivní život každého jedince
odrážkaVýchova dětí a mládeže k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí
>> Ladislav Čičmanec

fotografie Narodil se v Jablonci, kde je také od roku 1991 provozovatel autoškoly. V Jablonci nad Nisou je předsedou Okresního sdružení ČSTV a předsedou Okresního fotbalového svazu. V letech 1991–2000 byl jediným rozhodčím 1. a 2. fotbalové ligy z libereckého kraje. S manželkou, která pracuje ve školství, má dva syny. V letošním roce se stal dědečkem.

Jako člen krajského výboru fotbalového svazu se výrazně zasadil o rekonstrukci fotbalových stadionů v obcích Velké Hamry, Pěnčín u Jablonce, Nový Oldřichov, Stráž nad Nisou a Chrastava. Podílel se také na budování fotbalových hřišť s umělým povrchem v jabloneckých Břízkách, Železném Brodě a Mimoni. Ladislav Čimanec se svou snahou zasazuje o sport, který by byl zpřístupněn všem věkovým skupinám.
Cíle pro volební období 2008–2011:
odrážkarekonstrukce sportovišť z fondů EU za podpory krajského rozpočtu
odrážkamodernizace sokoloven v malých obcích a víceúčelových hřišť u škol
odrážkarozšíření in-line dráhy
odrážkapropojení města a obce cyklistickými stezkami, zvýšení bezpečnosti cyklistů
odrážkavýstavba dětských koutků pro vyžití rodin s dětmi u opravovaných i nových hřišť
odrážkabudování a renovace turistické stezky s odpočívadly pro aktivní způsob života
Maskot