flash
RNDr. Otto Jarolímek,CSc
>> fotografie Práci s mládeží ve sportovních organizacích považuji za velmi důležitou a sám se snažím být v této oblasti aktivní. Mám možnost pozorovat blahodárný vliv pohybu na rozvoj člověka, a to jak po stránce fyzické, tak i duševní.

„Celý život usiluji o harmonický rozvoj své osobnosti, její tělesné i duševní složky, podle starořeckého ideálu kalokagathia. Snažím se jej propagovat i ve svém okolí. K jeho naplnění jsou ale nutné odpovídající materiální podmínky. “
>> Narodil jsem se v Turnově. Absolvoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biofyzika a chemická fyzika. Pracoval jsem ve výzkumu a vývoji ve firmě Monokrystaly Turnov a jejích následnických organizacích fotografie (Preciosa, a. s. Jablonec n. N., Preciosa Crytur s. r. o. Turnov). V současnosti působím na katedře fyziky Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci jako vědeckopedagogický pracovník. Soukromě podnikám, zabývám se technologickým a marketingovým poradenstvím. V roce 1990 jsem se oženil a s manželkou Věrou máme dva syny.
>> fotografie Různým druhům sportu se věnuji od dětství. V době vysokoškolských studií u mne zvítězila kanoistika na divoké vodě, kterou aktivně provozuji dodnes. Dosáhl jsem úrovně druhé výkonnostní třídy a v roce 2003 jsem získal 2. místo na Mistrovství ČR masters ve sjezdu v kategorii C2 (kanoe dvojic). Později přibyl ještě rafting. Od roku 1986 trénuji mládež v kanoistickém oddíle TJ Turnov a zároveň jsem jeho jednatelem. Současně jsem i předsedou kontrolní komise Českého svazu kanoistiky na divoké vodě, členem výkonného výboru TJ Turnov a výkonného výboru Okresního sportovního a tělovýchovného sdružení Semily.

>> Hlavní cíle Unie pro sport a zdraví:

odrážkaDostatek financí na údržbu a opravy zařízení pro výkonnostní a rekreační sport, a to i na venkově
odrážkaEfektivnost a průhlednost při přerozdělování financí
odrážkaVšestranné vzdělávání mládeže na odpovídající úrovni
>> „Zdravý životní styl je nejlepší prevencí“
Finance do výkonnostního a masového sportu jsou nejlépe investované peníze do zdraví lidí.

fotografie Do politiky jsem aktivně vstoupil v roce 1989. Patnáct let jsem členem Konzervativní strany (menší neparlamentní důsledně pravicová politická strana). Od roku 1997 působím v Zastupitelstvu města Turnova. Čtyři roky jsem byl i členem Rady města Turnova. V současnosti působím jako předseda dopravní komise Rady města Turnova a člen dozorčí rady Městské teplárenské Turnov, s. r. o.
Maskot