flash
Ing. Milan Hejduk
>> fotografie Jako představitel sokolského hnutí v Libereckém kraji se každý den setkávám s velkou chutí kamarádů, přátel, sokolských bratrů i sester věnovat volný čas pohybu a sportovním aktivitám. Současně však vnímám nevhodné podmínky, ve kterých lze takovéto aktivity provozovat. A je vcelku jedno, zda se jedná o sportovní vybavení, sociální zázemí, samotný stav budov nebo venkovní hřiště. A pokud sportovní prostředí v něčem zejména potřebuje pomoci, pak je to absolutní nutnost vylepšit všemi cestami podmínky pro vlastní soutěžní i rekreační činnost.
>> fotografie Narodil jsem se před dvaačtyřiceti lety v Turnově a ke svému rodnému městu a kraji mám trvalou životní vazbu. Vystudoval jsem Gymnázium v Turnově a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Tři roky jsem pracoval v řídících funkcích ČSAD Semily. Pak jsem založil soukromou cestovní kancelář se zaměřením na ZOH v Lillehammeru. Ta plnila roli jediného partnera pro Českou i Slovenskou republiku. Od roku 1993 jsem byl zástupcem starosty města Turnova a v letech 1998–2006 jeho starostou. Spoluzakládal jsem Sdružení obcí Libereckého kraje a dlouho byl jeho předsedou.

>> Hlavní cíle Unie pro sport a zdraví:

odrážkaZásadně vyšší podporu směřující přímo na sportovní a volnočasové aktivity
odrážkaVětší nabídku pohybových aktivit pro širokou veřejnost
odrážkaVytvořit podmínky pro koncepční výchovu mládeže ve sportovních      organizacích
odrážkaPostupnou obnovu sportovišť i v malých obcích našeho kraje
>> fotografie V současnosti jsem představitelem svazku měst a obcí, který vlastní a pečuje o vodohospodářský majetek na území velké části okresu Semily. Jsem ženatý a mám jednoho skvělého syna. Většinu volného času věnuji rodině a rekreačnímu sportu - fotbalu, cyklistice, lyžování nebo vysokohorské turistice. Na kole i na lyžích jsem projel nejkrásnější místa našeho kraje a stále se utvrzuji v tom, jaké máme štěstí, že zde můžeme žít.
>> fotografie Moje cíle pro volební období 2008–2012:
Být na kandidátce Unie pro sport a zdraví je pro mě čest i povinnost zároveň. Jsem spoluzakladatelem obnoveného Sokola v Turnově a již dlouholetým starostou naší tělocvičné jednoty. Na krajské úrovni působím jako zmocněnec České obce sokolské. Chtěl bych pomoci svými zkušenostmi z komunální i krajské politiky a aktivně ovlivňovat řízení Libereckého kraje podle hlavních cílů Unie pro sport a zdraví. Nabyl jsem detailních znalostí sportovního prostředí a mám jasný názor, co je potřeba vylepšit. Chci využít svých získaných pracovních znalostí i pro správu dalších oblastí každodenního života obyvatel a chci pečovat o rozvoj našeho kraje. Konkrétně budu usilovat o to, aby v Libereckém kraji za čtyři roky bylo:
• více peněz na provozní náklady sportovišť a opravy současného majetku
• více cyklostezek, stezek pro in-line brusle i pro maminky s kočárky
• více oddychových koutků pro rodiny s dětmi
• větší a cílená podpora rodin s malými dětmi
• trvalá podpora kvalitní úpravy lyžařských běžeckých tras v celém kraji

Maskot