flash
MUDr. Rudolf Daum
>> fotografie Sport a pohyb obecně vnímám jako velkého pomocníka pro práci lékařů všech oborů. Podílí se na nápravě těla i mysli. Kromě jiného probouzí v lidech zdravé sebevědomí i cílevědomost. Přes sport každý pozná sám sebe a objeví své možnosti i hranice. Jeho přímá spojitost se zdravím je prokázána. A známé rčení „ve zdravém těle zdravý duch“ považuji za naprosto přesné.
>> Pocházím z rodiny zubního lékaře. Mám staršího bratra a sestru. Profese zubaře byla u mých předků i v širším příbuzenstvu tradicí. Prvních třiadvacet let života jsem strávil v Praze. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu na Karlově univerzitě. Po promoci jsem nastoupil na zubní oddělení v Novém Boru. fotografie Jak oboru, tak místu jsem zůstal věrný. Už na studiích jsem se aktivně zabýval tělovýchovou a sportem. Jako pomocný vědecký pracovník jsem zkoumal kladný vliv fyzického zatížení sportem u hypertoniků - lidí s velmi vysokým krevním tlakem. Praktické informace o vlivu sportu na zdraví člověka jsem nabyl ve funkci sportovního lékaře reprezentačního mužstva lyžařů sdruženářů Československa koncem šedesátých let.
>> Hlavní cíle Unie pro sport a zdraví:

odrážkaPodpora sportu a tělovýchovy
odrážkaDůraz na rovnoměrný rozvoj mládeže
odrážkaNový systém přerozdělování dotací pro sport
odrážkaVybudování důstojných zařízení pro seniory
>> fotografie „Sport je přirozenou součástí života každého člověka“

Aktivně jsem provozoval řadu sportů - orientační běh ve všech jeho formách - noční, na běžkách nebo na horských kolech. Věnoval jsem se ale i jiným disciplínám - kanoistice, atletice a silniční cyklistice. Patnáct let jsem trénoval žáky a dorostence orientační běh. Domnívám se, že je podstatné v dětech vytvářet zdravý návyk – potřebu sportu. Dosud provozuji rekreačně orientační běh a cyklistiku. A poslední dobou jsem si oblíbil dívat se na zem z nadhledu - z výšky kokpitu ultralehkého letounu.

Celý dosavadní život jsem zubním lékařem v Novém Boru, Kamenickém Šenově, Cvikově a České Lípě. Samozřejmě pokračuji v celoži– votním medicínském vzdělávání, bez toho by to nešlo. Po změnách v systému zdravotnictví dále provozuji zubní péči, ale mám soukromou praxi. V posledních letech se snažím využít svých celoživotních zkušeností v Zastupitelstvu města Nový Bor. Soustředím se na oblasti, které znám - sport a organizace zdravotnictví i sociálních služeb.
>> fotografie Osobně jako celoživotní sportovec se zasadím o zlepšení podmínek pro rekreační sport v Novém Boru. Dostupnost sportovišť a tělocvičen nejen pro děti a mládež, ale i pro aktivní seniory je mým cílem. Vždyť sport kladně ovlivňuje kvalitu a prodlužuje délku života. Pro děti má výchovný význam a kladný rehabilitační dopad pro starší. Bohužel ne všechny rodiny mají peníze na sport svých dětí, proto chceme umožnit sportování všem. V neposlední řadě mi leží na srdci jedna konkrétní věc. V našem kraji ještě není specializované zdravotnické zařízení, které by umožnilo důstojně dožít – hospic.
Maskot