flash
Ladislav Čičmanec
>> fotografie Pohyb byl vždy v historii lidstva tou nejlepší prevencí před nemocemi a zhoubnými chorobami. Nesmíme zapomínat na kulturu pohybu. Kandiduji za Unii pro sport a zdraví proto, že mě přitahuje možnost svobodně vyjadřovat a prosazovat své názory podložené dlouholetým fungováním ve sportovním prostředí. Velké strany takovou možnost nedávají. Jde mi o to, aby sport byl pro všechny, a to znamená zpřístupnění sportovních areálů všem věkovým skupinám obyvatel. A nesmí být rozhodující, kdo je vlastníkem takového zařízení. Je nutné navýšit dotace do sportu tak, aby to odpovídalo potřebám obyvatel našeho kraje.
>> fotografie Vím, že je potřeba získat finanční prostředky na rekonstrukce sportovních hal a areálů. V Jablonci byla ze státních dotací zateplena tenisová hala Proseč. Jako člen krajského výboru fotbalového svazu jsem se zasadil o rekonstrukci fotbalových stadionů v obcích Velké Hamry, Pěnčín u Jablonce, Nový Oldřichov, Stráž nad Nisou a Chrastava. Podílel jsem se na budování fotbalových hřišť s umělým povrchem v jabloneckých Břízkách, Železném Brodě a Mimoni. V tomto trendu hodlám pokračovat.

>> Hlavní cíle Unie pro sport a zdraví:

odrážkaInvestice do školních sportovišť, tělocvičen a sokoloven v malých obcích
odrážkaVolnočasové aktivity pro jakoukoli věkovou kategorii
>> fotografie Jsem rodilý Jablonečan a od roku 1991 provozuji pod svým jménem autoškolu. Pracoval jsem na Středním odborném učilišti Liaz v Rýnovicích. Po vojně jsem vykonával dělnické profese. Sportu věnuji všechen svůj volný čas. Nejenže sám rekreačně sportuji, hraji kopanou a tenis, ale podílím se na práci sportovních organizací. V Jablonci nad Nisou jsem předsedou Okresního sdružení ČSTV a předsedou Okresního fotbalového svazu. V letech 1991-2000 jsem tehdy jako jediný z Liberecka byl rozhodčím 1. a 2. fotbalové ligy. Jsem přes třicet let ženatý, moje manželka vystudovala při zaměstnání speciální pedagogiku, pracuje ve školství jako vychovatelka dětí. Máme dva syny, starší hraje hokej a mladší tenis, oba jsou již ženatí a nedávno se nám narodilo první vnouče.
>> Moje cíle pro volební období 2008-2012
• rekonstrukce sportovišť z fondů EU za podpory krajského rozpočtu
• modernizace sokoloven v malých obcích a víceúčelových hřišť u škol
• rozšířit in-line dráhy
• propojit města a obce cyklistickými stezkami, a tak zvýšit bezpečnost cyklistů
• u opravovaných i nových hřišť stavět dětské koutky pro vyžití rodin s dětmi
• budovat a renovovat turistické stezky s odpočívadly pro aktivní způsob života fotografie

Péče o seniory nesmí spočívat jen v budování domovů důchodců a podobných zařízení, ale především v poskytnutí možnosti pro aktivní způsob života. Jak? Například budováním takových kulturních a sportovních zařízení, která této věkové skupině zajistí možnosti vyžití.
Maskot