flash
Ing. Vladimír Boháč
>> fotografie Často se setkávám s lidmi, kteří se věnují tělovýchově či sportům rozmanitého zaměření. K tomu, aby se mohly tyto aktivity rozvíjet a mít patřičnou kvalitu a řád, je potřeba mít odpovídající finanční prostředky, jak pro ohodnocení výchovných pracovníků – trenérů, tak i pro údržbu a provoz tělovýchovných zařízení vč. jejich dalšího rozvoje.

Sport je životní styl, sport je prostředek v boji proti civilizačním chorobám, jakou je obezita, a negativním jevům ve společnosti, jakými je hlavně u mládeže závislost na drogách, alkoholu a cigaretách, sport je nástrojem výchovy, sebeovládání a soužití s kolektivem. Na naší politické scéně není strany, která by tyto záměry tak intenzivně prosazovala – proto kandiduji za Unii pro sport a zdraví.
>> fotografie Narodil jsem se v Liberci, ale téměř celý svůj život bydlím v Raspenavě. Vystudoval jsem v Liberci Střední průmyslovou školu strojní a Vysokou školu strojní a textilní, Textilní fakultu, obor ekonomie. Po vojně jsem nastoupil do Elitexu Frýdlant. Pracoval jsem v ekonomice, končil jsem jako obchodně-ekonomický náměstek. Při zaměstnání jsem absolvoval postgraduální studium na Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na řízení a ekonomiku podniků.
>> Ve sportu působím od roku 1980 v různých pozicích a místech:

1980–1990: předseda TJ Jiskra Raspenava
1990–dosud: předseda okresní organizace ČSTV v Liberci
fotografie 1992–2002: člen výkonného výboru ČSTV České republiky
1996–2002: předseda představenstva Sportovního areálu v Harrachově a. s. a místopředseda organizačního výboru Mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2002
2001–dosud: předseda Krajského sdružení ČSTV Libereckého kraje
>> fotografie Sportu se věnuji od dětství. Mým sportem č. 1 je stolní tenis. V současnosti závodně hraji divizi. Ostatní sporty provozuji jako doplněk pohybu a pro zábavu: lyže, kola, vodáctví, vysokohorská turistika, tenis. Jsem ženatý, moje žena pracuje jako vychovatelka ve školní družině při ZŠ v Raspenavě. Máme dvě dospělé děti (31 a 29 let).>> Moje cíle pro volební období 2008-2012:

odrážkarovnoměrný a vyvážený rozvoj celého kraje
odrážkadobré životní prostředí jako základ lidského zdraví
odrážkaširoká dostupnost sportu pro všechny
odrážkapeníze na činnost, údržbu a provoz tělovýchovných zařízení
odrážkabudování nových sportovišť nejen pro vlastní sportování, ale i pro rozvoj cestovního ruchu
Maskot