flash
KRAJSKÉ VOLBY 2008 - Slovo předsedy USZ
>> fotografie Vážení příznivci sportu a zdravého životního stylu.

Záměrně se obracím na potenciální voliče Unie pro sport a zdraví (USZ) v letošních volbách do krajského zastupitelstva s tímto oslovením. USZ se chce v těchto volbách znovu pokusit získat své zastoupení v rámci kraje. Zatím jsme byli vždy neúspěšní a skončili těsně pod pětiprocentní hranicí. Proto jsme v letošních volbách vsadili na to, co je blízké všem našim kandidátům a tím je podpora sportu, sportovních organizací a zdravého životního stylu. Toto jsou naše jediné priority a i náš volební program. Rozhodli jsme se, že nebudeme jako jiné strany deklarovat, že všemu rozumíme, vše umíme, na vše máme ten nejlepší názor. Naše výše zmíněné priority chceme, a v případě našeho úspěchu budeme, prosazovat v rámci jakékoliv koalice.
>> Neznamená to, že USZ nemá názor na ostatní problémy kraje. Naši kandidáti z řad zejména pedagogů, lékařů, manažerů a řady dalších obětavých lidí, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi nebo vedení sportovních organizací, mají dostatečný přehled o dění v kraji. Jsou také v případě svého zvolení dobře připraveni zodpovědně zvážit všechny argumenty při rozhodování o všech problémech kraje a hlasovat podle svého svědomí a zdravého rozumu. Jsme si však vědomi toho, že jako malé hnutí budeme jen těžko řídit náš kraj třeba z pozice jeho hejtmana. Proto jsme se zaměřili na to, co je nám vlastní a co v zásadě nenabízí žádná jiná strana či hnutí, ačkoliv to jistě ve svých mnohastránkových programech deklarují.
>> V souladu s tímto naším zaměřením také neorganizujeme bombastické bilboardové kampaně a velké meetingy na náměstích. Snažíme se zejména prostřednictvím sportovních organizací, osobních kontaktů kandidátů a příznivců přesvědčit ty, kteří mají sport rádi, chtějí, aby oni i jejich děti mohli sportovat v odpovídajících podmínkách i v malých sportovních organizacích a aby se v rámci našeho kraje vyvářeli podmínky pro rozvoj zdravého způsobu života. Kromě těch „aktivních“ si myslíme, že můžeme být i vhodnou alternativou pro lidi, kteří již mají dost politiky a politiků a třeba ani k volbám jít nechtějí. Domníváme se, že naše hodnoty mohou být tím, co jistě uvítají i tito „naštvaní“. Zárukou toho, že naši kandidáti budou tyto priority prosazovat je právě jejich zaměření. Proto si dovoluji poprosit všechny, kterým jsou naše priority aspoň trochu blízké, přijďte k volbám 17. a 18. 10. 2008 a dejte svůj hlas kandidátům Unie pro sport a zdraví.
Ing. Jiří Veselka, MBA
předseda Unie pro sport a zdraví
Maskot