kandidát č. 5 - Ing. Pavel Novotný
>> číslo 5 - Ing. Pavel Novotný Ing. Pavel Novotný si dal jako předsevzetí své politické kampaně v zastupitelstvu statutárního města Liberec rozvíjet a udržovat zázemí pro sportovce, a to jak organizované tak také pro širokou veřejnost. Jak věří, město by mělo podporovat pořádání sportovních akcí a závodů ve městě. A také by se mělo starat o zajištění možnosti cyklistiky ve městě a jeho okolí. „Liberečané mají kola, chuť, ale mnohdy jezdí pouze pár cest, které znají. Ukažme jim další možnosti,“ říká.

Věnovat by se chtěl ale také rozvoji Sportovního areálu Ještěd, v němž vidí velký potenciál především v oblasti lyžování pro veřejnost, ale také pro aktivní sportovce – závodníky. Třetí prioritou Ing. Novotného pro práci v zastupitelstvu je spolupráce města při rozvoji „volno-časové zóny“ okolo lesního koupaliště. , které by si přál přebudovat na zázemí pro sportovní a odpočinkové aktivity.

Jinak je Ing. Novotný již více než 30 let instruktorem lyžování, zapáleným cyklistou, který neorganizovaně, o to častěji vyráží do okolí Liberce.

Maskot