kandidátka č. 1 - Bc. Zuzana Kocumová
>> číslo 1 - Bc. Zuzana Kocumová Vystudovala jsem sportovní management na TU Liberec, v současné době učím na střední škole anglický jazyk, v zimě komentuji pro Českou televizi závody v běhu na lyžích, čtyři roky působím v zastupitelstvu města Liberec a osm let jsem členkou komise pro ekologii města Liberec.
>> Můj život byl vždy spojen s pohybem, několik let i s vrcholovým sportem. Byla to krásná léta, ale možná i díky nim jsem si uvědomila, že vrcholový sport je jen špička ledovce, že základnu tvoří „věci“, hodnoty daleko důležitější. Jsou jimi např. všem dosažitelné příležitosti pro kvalitní využívání volného času, zdraví a zdravé prostředí, výchova dětí a mládeže k zodpovědnému přístupu k sobě, svému životu, i ke svému okolí.
>> Mnoho lidí se mě často ptá, proč vlastně kandiduji, co mě přimělo zapojit se do politiky, která je poměrně vzdálená mému „přirozenému prostředí“, kterým je příroda, hory. Proč se raději nevěnuji svým koníčkům, především běhu na lyžích, ale i všem jiným způsobů pohybu ve volné přírodě – jízdě na kole, turistice, vysokohorské turistice, lezení po skalách, a nebo třeba fotografování, tanci, dobrému jídlu..? Důvodů je více – ale hlavním je, že vím, že člověk není ostrov sám pro sebe, že nejde žít svůj spokojený život a nezajímat se, co se děje kolem. A stále věřím, že je lepší prosadit alespoň setinu z představ a ideálů, nežli jen teoretizovat a kritizovat.
>> A s čím do těchto voleb jdu? S přesvědčením, že je potřeba účelně nakládat s městskými financemi – není možné pokračovat v zadlužování města a zdaleka ne vždy jsou největší investice ty nejpotřebnější. Často spíše naopak. Údržba stávající zeleně, obnova zanedbaných zelených ploch, lepší využití veřejného prostoru a péče o okolí by měly být prioritou nás všech. Liberec má bezesporu krásné okolí, ale nechci, abychom museli utíkat z města, aby nám bylo dobře. A jako člověk, který je přímo závislý na čistém prostředí i vzduchu považuji za zásadní podporu alternativních způsobů dopravy – pěší, cyklodopravy, MHD. Jen člověk, který se pohybuje městem vlastními silami a nevnímá ho jen přes okénko svého auta, k němu má správný vztah.
Maskot