Nejvyšši orgány USZ
>> Předsednictvo Unie pro sport a zdraví bylo zvoleno na historicky první celorepublikové konferenci 19.11.2003 v Liberci.
PŘEDSEDNICTVO: předseda – Ing. Jiří Veselka
místopředseda – Ing. Vojtěch Čihař
člen – Petr Mánek
členy jsou dále předsedové MO a předseda KRK
SMÍRČÍ KOMISE: předseda – PaedDr. Pavel Landa
člen – Josef Kalužný
KONTROLA A REVIZE: předseda – Ing. Štefanie Bahníková
člen – Zdena Marková
Maskot