flash
Kontakty na nás
>> Kontaktovat nás můžete buď písemnou formou, telefonicky, osobně v naší kanceláři a nebo pomocí elektronického formuláře.
ADRESA: Jablonecká 18
CZ-46001 - Liberec 1
CZECH REPUBLIC - Europe
TELEFON: + 420485344133, Ing. Jiří Veselka
FAX: + 420485101176
IČO: 6854263
KONTO: KB Liberec 278076930227/0100
E-MAIL: dotazy, připomínky: info@usz.cz
Transparentní účet: 115-5621760267/0100
u KB, a.s. pobočka Liberec
Upozornění: U plateb na zvláštním (transparentním) účtu musí být uveden účel transakce (volby nebo provoz).


mapa
Maskot