UNIE pro SPORT a ZDRAVÍ - Historie hnutí
>> Politické hnutí Liberecká unie pro sport a zdraví (LUSZ) vzniklo v roce 1998 jako odpověď na stále se zhoršující situaci v oblasti financování masového sportu a zejména oddílů dětí a mládeže v Liberci.
>> Díky podpoře svých voličů získala 2 mandáty v zastupitelstvu města Liberce a jedno místo v radě města. Také další členové a příznivci LUSZ aktivně pracovali v komisích, výborech a pracovních skupinách města.
>> V roce 2000 se Ing. Jiří Veselka stal náměstkem primátora zodpovědným za oblast rozvoje a územního plánování Statutárního města Liberec a začal uvádět do praxe hlavní body volebního programu: "rozumné hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a odpovědný a lidský přístup". Přestože byla LUSZ zakládána s úmyslem působit především v komunální politice našeho města, vznikla spontánně na základě tlaku příznivců z okresů Jablonec, Semily a Česká Lípa kandidátka LUSZ do krajských voleb 2000. Kandidátka se přiblížila hranici 5%.
>> V roce 2001 byly upraveny stanovy tak, aby umožňovaly vznik dalších místních organizací a název byl změněn na Unie pro sport a zdraví (USZ).
>> LUSZ/USZ splnila svůj slib, že bude podporovat kromě sportu i zdravý životní styl a s tím související ochranu životního prostředí. Vyhověla také žádosti strany Zelených, aby její zástupci posílili kandidátní listinu Zelených v parlamentních volbách prostřednictvím Ing. Jiřího Veselky a Mirko Gräfa.
>> V listopadu 2002 proběhly komunální volby do městských a obecních zastupitelstev. V souvislosti s těmito volbami vzniklo 11 místních organizací.
>> 19.11.2003 proběhla historicky první celostátní konference USZ. Nově byly zvoleny nejvyšší orgány hnutí – Předsednictvo, Kontrolní a revizní komise a Smírčí komise. Program a závěry celostátní konference.
>> Podzim 2004 - pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje se Unie pro sport a zdraví rozhodla vytvořit koalici společně s Demokratickou regionální stranou a navázat tak na společné úspěchy v komunální politice.
Maskot